top of page

Vereniging

Contributie

Algemene Contributie

Inschrijfgeld

Als je je aanmeldt bij BC 't Pupke betaal je eenmalig €5,00 inschrijfgeld voor de administratieve lasten.

Contributie

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV). Deze bedraagt:

  • Voor senioren vanaf 17 jaar: €149,00 per jaar

  • Voor jeugdleden van 12 t/m 16 jaar: €136,00 per jaar

  • Voor jeugdleden t/m 11 jaar: €114,00 per jaar

N.B. Onder senioren wordt verstaan: zij die op 31 december van het nieuwe seizoen 17 jaar of ouder zijn.

Contributie naar rato

Stroom je halverwege het speelseizoen in? Dat kan! Bij aanmelding in de loop van het speelseizoen betaal je contributie naar rato. Je betaalt dan het eerste jaar dus niet de volledige contributie.

Overige kosten

Clubshirt

​Ieder nieuw lid ontvangt een clubshirt, waarvoor een verplichte eigen bijdrage van €17,50 in rekening wordt gebracht. 

Competitie- en reistoeslag

Bondscompetitie
Leden die deelnemen aan de Nationale Badminton Bondscompetitie worden een competitietoeslag van €40,00 in rekening gebracht. Voor de reiskosten van de uitwedstrijden geldt daarnaast een jaarlijkse reistoeslag van €10,00.

Korting

Gezinskorting

BC 't Pupke kent ook een gezinskorting vanaf 4 gezinsleden. Het 4e en jongste lid uit een gezin krijgt 25% korting per jaar. Vanaf het 5e en jongste lid geldt een korting van 50% per jaar. 

Reductie bij langdurige blessure / ziekte

In geval van langdurige afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte of blessure kan, in overleg met het bestuur, een reductie van de contributie worden verleend. 

De Club Verlaten

Lidmaatschap opzeggen

Heb je helaas besloten om BC 't Pupke te verlaten? Dan dien je het lidmaatschap uiterlijk 1 juni schriftelijk te beëindigen bij de secretaris.

bottom of page